Tag: social sciences

Book cover

Borders crossing bodies : the stories of eight youth with experience of migrating

Ladda ner pdf-fil här. Djampour, Pouran In public discourse on migration, people who migrate are often portrayed as deviating from the rest of the population. This is especially…

neighborhoods-without

Neighborhoods without community

Download as pdf-file here. Gerell, Manne This thesis explores the connection between neighborhoods and crime from a perspective of both opportunity theories and social disorganization theory. It consists…

design-moves

Design moves

Download as pdf-file here. Simeone, Luca This study investigates the relation between the design activity and entrepreneurial ambition of three academic labs: MIT Senseable City Lab, metaLAB (at)…

frigorelse-med-forhinder

Frigörelse med förhinder

Ladda ned pdf-fil här. Brännvall, Mari Avhandlingen uppmärksammar polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras…

forstaelse-av-och-forhallningssatt-till-halsa

Förståelse av och förhållningssätt till hälsa

Ladda ner pdf-fil här. Annika Ahlberg Denna licentiatuppsats belyser ett elevperspektiv kring hälsa. De känslor, erfarenheter och förståelser kring hälsa, med vilka elever möter undervisningen i skolämnet Idrott…

remembering-chile

Remembering Chile

Download pdf here. Lindholm, Susan This dissertation focuses on the intersection of Hip-hop culture and the Chilean diaspora in Sweden after 1973. By analyzing this intersection, I aim…

med-blicken-pa-barnet

Med blicken på barnet

Ladda ner pdf-fil här. Linda Palla Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i…

en-flersprakig-forskolas

En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

Ladda ner som pdf-fil här. Anders Skans Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska…

talet-om-en-skola-for-alla

Talet om en skola för alla

Ladda ner som pdf-fil här. Inger Assarson En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit…

deltagandets-kontextuella

Deltagandets kontextuella villkor

Ladda ner som pdf här. Daniel Östlund Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har…

forstaelser-av-uppdraget

Förståelser av uppdraget specialpedagog

Ladda ner som pdf här. Birgitta Lansheim Det är i spänningsfältet mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en skola för alla och å andra sidan…

negotiating-teacher

Negotiating teacher professionalism

Download pdf here. Peter Lilja The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the…

utveckling-genom-utvardering

Utveckling genom utvärdering

Ladda ner som pdf här. Joakim Tranquist I samtalet om dagens arbetsliv har utveckling blivit ett honnörsord. Inte minst talar vi om kompetensutveckling som ett sätt för organisationer…

pedagogers-arbete-med

Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande : en demokratididaktisk studie

Ladda ner som pdf här. Kristina Westlund I licentiatuppsatsen Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande undersöks vad arbetet med förskolebarns inflytande kan innebära i praktiken. Genom observationer på två…

litteraturarbetets-mojligheter

Litteraturarbetets möjligheter

Ladda ner som pdf här. Karin Jönsson När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid…

Microsoft Word - Sjoblom_licentiate_thesis_150904.doc

Promoting student-to-student interactions in mathematics

Download pdf here. Marie Sjöblom A study in a multilingual upper secondary classroom How can we promote students to work together with mathematics? In this intervention study, groups…

SMUTSTITEL

Betygssättning i grundskolans svenskämne

Ladda ner pdf här. Anna Sundman Marknäs Syftet med denna undersökning är att utifrån två fallstudier söka förstå lärarnas betygsättningspraktik i ämnet svenska. Valet av ämnet svenska grundar…

Schlyter inlaga 160120.indd

Myocardial infarction personality factors, coping strategies, depression and secondary prevention

Download pdf here. Mona Schlyter A longitudinal study with 400 patients diagnosed with myocardial infarction (MI) was conducted at the Cardiology department at Malmö University hospital in Sweden,…

MILSA

Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet

Ladda ner som pdf här. Anna Fabri Lars Lagergren I detta bokkapitel beskrivs ett pilotprojekt som innebar att möjliggöra för fysisk aktivitet inom ramen för den hälsoinformation som…

Ingen har nämnt ordet sex

“Ingen har nämnt ordet sex”

Downloadable pdf here. Else-Marie Rasmusson Denna forskningsstudie handlar om cancerpatienters informationsbehov kring sexuell hälsa. Det övergripande syftet var att undersöka vilket behov kvinnor och män med cancer har…

humane-and-dignified

Humane and dignified?

Available online here. DeBono, Daniela Rönnqvist, Sofia Magnusson, Karin By analysing migrant experiences of living in Sweden under the threat of deportation, this book contributes to our understanding…