Tag: rättssociologi

frigorelse-med-forhinder

Frigörelse med förhinder

Ladda ned pdf-fil här. Brännvall, Mari Avhandlingen uppmärksammar polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras…