Tag: health

neighborhoods-without

Neighborhoods without community

Download as pdf-file here. Gerell, Manne This thesis explores the connection between neighborhoods and crime from a perspective of both opportunity theories and social disorganization theory. It consists…

forstaelse-av-och-forhallningssatt-till-halsa

Förståelse av och förhållningssätt till hälsa

Ladda ner pdf-fil här. Annika Ahlberg Denna licentiatuppsats belyser ett elevperspektiv kring hälsa. De känslor, erfarenheter och förståelser kring hälsa, med vilka elever möter undervisningen i skolämnet Idrott…

remembering-chile

Remembering Chile

Download pdf here. Lindholm, Susan This dissertation focuses on the intersection of Hip-hop culture and the Chilean diaspora in Sweden after 1973. By analyzing this intersection, I aim…

stold-och-inbrott

Stöld och inbrott på byggarbetsplatser

Ladda ner pdf-fil här. Kronkvist, Karl & Martinez Olsson, Elina Likt många andra delar av såväl näringslivet som samhället i stort står den svenska byggbranschen inför stora utmaningar…

Schlyter inlaga 160120.indd

Myocardial infarction personality factors, coping strategies, depression and secondary prevention

Download pdf here. Mona Schlyter A longitudinal study with 400 patients diagnosed with myocardial infarction (MI) was conducted at the Cardiology department at Malmö University hospital in Sweden,…

MILSA

Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet

Ladda ner som pdf här. Anna Fabri Lars Lagergren I detta bokkapitel beskrivs ett pilotprojekt som innebar att möjliggöra för fysisk aktivitet inom ramen för den hälsoinformation som…

Ingen har nämnt ordet sex

“Ingen har nämnt ordet sex”

Downloadable pdf here. Else-Marie Rasmusson Denna forskningsstudie handlar om cancerpatienters informationsbehov kring sexuell hälsa. Det övergripande syftet var att undersöka vilket behov kvinnor och män med cancer har…