Tag: discourse analysis

making-drugs-ethnic

Making drugs ethnic : Khat and minority drug use in Sweden

Download as pdf-file here.   Nordgren, Johan The aim of this dissertation is to study how discourses and problem representations have made some drugs and some forms of…

talet-om-en-skola-for-alla

Talet om en skola för alla

Ladda ner som pdf-fil här. Inger Assarson En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit…