Tag: culture language and media

litteraturarbetets-mojligheter

Litteraturarbetets möjligheter

Ladda ner som pdf här. Karin Jönsson När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid…