Tag: cancersjukdom

Ingen har nämnt ordet sex

“Ingen har nämnt ordet sex”

Downloadable pdf here. Else-Marie Rasmusson Denna forskningsstudie handlar om cancerpatienters informationsbehov kring sexuell hälsa. Det övergripande syftet var att undersöka vilket behov kvinnor och män med cancer har…