Category: Theses

making-drugs-ethnic

Making drugs ethnic : Khat and minority drug use in Sweden

Download as pdf-file here.   Nordgren, Johan The aim of this dissertation is to study how discourses and problem representations have made some drugs and some forms of…

neighborhoods-without

Neighborhoods without community

Download as pdf-file here. Gerell, Manne This thesis explores the connection between neighborhoods and crime from a perspective of both opportunity theories and social disorganization theory. It consists…

design-moves

Design moves

Download as pdf-file here. Simeone, Luca This study investigates the relation between the design activity and entrepreneurial ambition of three academic labs: MIT Senseable City Lab, metaLAB (at)…

cross-cultural-differences

Cross-cultural differences in patients with temporomandibular disorders-pain

Download as pdf-file here. Al-Harthy, Mohammad H. The overall objective of this thesis was to investigate patients with TMD-pain and TMD-free controls in three cultures (Saudi Arabia, Sweden,…

frigorelse-med-forhinder

Frigörelse med förhinder

Ladda ned pdf-fil här. Brännvall, Mari Avhandlingen uppmärksammar polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras…

remembering-chile

Remembering Chile

Download pdf here. Lindholm, Susan This dissertation focuses on the intersection of Hip-hop culture and the Chilean diaspora in Sweden after 1973. By analyzing this intersection, I aim…

med-blicken-pa-barnet

Med blicken på barnet

Ladda ner pdf-fil här. Linda Palla Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i…

en-flersprakig-forskolas

En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

Ladda ner som pdf-fil här. Anders Skans Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska…

talet-om-en-skola-for-alla

Talet om en skola för alla

Ladda ner som pdf-fil här. Inger Assarson En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit…

deltagandets-kontextuella

Deltagandets kontextuella villkor

Ladda ner som pdf här. Daniel Östlund Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har…

forstaelser-av-uppdraget

Förståelser av uppdraget specialpedagog

Ladda ner som pdf här. Birgitta Lansheim Det är i spänningsfältet mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en skola för alla och å andra sidan…

negotiating-teacher

Negotiating teacher professionalism

Download pdf here. Peter Lilja The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the…

barns-kamratrelationer-i

Barns kamratrelationer i förskolan

Ladda ner som pdf här. Fanny Jonsdottir Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också…

pedagogers-arbete-med

Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande : en demokratididaktisk studie

Ladda ner som pdf här. Kristina Westlund I licentiatuppsatsen Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande undersöks vad arbetet med förskolebarns inflytande kan innebära i praktiken. Genom observationer på två…

litteraturarbetets-mojligheter

Litteraturarbetets möjligheter

Ladda ner som pdf här. Karin Jönsson När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid…

toward-intelligent-goods

Toward intelligent goods: characteristics, architectures and applications

Download pdf here. Åse Jevinger In the context of globalization, the requirements on transport logistics continuously rise. Often goods travel through many different countries, using several transport modes…

Microsoft Word - Sjoblom_licentiate_thesis_150904.doc

Promoting student-to-student interactions in mathematics

Download pdf here. Marie Sjöblom A study in a multilingual upper secondary classroom How can we promote students to work together with mathematics? In this intervention study, groups…

SMUTSTITEL

Betygssättning i grundskolans svenskämne

Ladda ner pdf här. Anna Sundman Marknäs Syftet med denna undersökning är att utifrån två fallstudier söka förstå lärarnas betygsättningspraktik i ämnet svenska. Valet av ämnet svenska grundar…

Schlyter inlaga 160120.indd

Myocardial infarction personality factors, coping strategies, depression and secondary prevention

Download pdf here. Mona Schlyter A longitudinal study with 400 patients diagnosed with myocardial infarction (MI) was conducted at the Cardiology department at Malmö University hospital in Sweden,…

Children In Families Where

Children in families where the mother has an intellectual or a developmental disability

Download pdf here. Ingrid Weiber The aim of this thesis was to increase the knowledge about children born to mothers with an intellectual or developmental disability by investigating…