Psykiska störningar är vanliga, och vissa av dem är kopplade med en betydligt ökad brottslighet. Ju mer man vet om dessa störningar desto bättre kan man hantera de problem som uppstår i närkontakten med sådana, oavsett om man är polis, arbetar inom socialtjänst, kriminal-vård eller psykiatri, eller är väktare. I dessa professioner möter man inte bara brottslingar – man möter också deras offer och ska anlägga ett psykologiskt första-förband. Man ställs också inför situationer där man får ansvar för initiala medicinska bedömningar. Läser man texten bör man bli bättre rustad i sådant arbete.