Ladda ner pdf här.

Annika Åkerblom

Kunskapsbidrag och erfarenheter av de nationella forskarskolorna för verksamma förskollärare, FöFoBa och FoBaSM

På vilket sätt bidrar forskarskolor till förskolans utveckling? En av de bärande ambitionerna med forskarskolor var att förskollärares frågeställningar och problem med koppling till den egna praktiken skulle beforskas. Sedan skulle förskolläraren återföra resultaten till förskolan i form av ny kunskap. Men hur väl är forskarskolornas form och innehåll relaterade till mål och ambitioner?

I denna rapport görs en utvärdering av två nationella forskarskolor för förskollärare.

Rapporter om utbildning 1, 2016.
ISBN 978-91-7104-450-1
ISSN 1101-7643