Malmö University Publications

Malmö University conducts multi-disciplinary research to meet the challenges of the future. The goal is that our research should contribute to the development of a sustainable society. As…

genom_genrens_lins-framsida

Genom genrens lins

Download pdf here. Robert Waldén ”Vad leder det till?” Detta är en formulering en av de lärare som deltagit i denna studie återkommer till, när hon leder undervisningen…

framsida

Solidarity in Diversity

Download pdf here. Christina Hansen Written at the intersection of migration studies, urban studies, and research on activism, this thesis contributes to the exploration of solidarities born on…

omslagsbild_schulin

Livslang læring og livslang vejledning – en kompetencediskurs

Download pdf here. Simon Schulin Livslångt lärande är starkt sammankopplat med kravet på formell utbildning. Det visas i en färsk studie, vid Malmö universitet, som granskat policydokument från…

almeida

Computed tomography in endodontic decisions

Download pdf here. Fernando José Mota de Almeida Computed tomography has been used in dentistry as a complement to two-dimensional (2D) imaging since the 1980s. The advent of…

978-91-7104-995-7

I skrivandets spår

Christina Lindh Genom att skriva i skolans olika ämnen nås ett mer övergripande samhälleligt och medborgligt mål att kunna uttrycka olika ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor. I SO-ämnenas kursplaner…

Omslag

Att manifestera sin kunskap

Lelinge, Balli (red.) Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, som är centralt i all utbildningsverksamhet, tar tid – vilket innebär att man måste få tid. Utbildningsförvaltningen i Vellinge kommun…

CC antologi framsida 190301

Creating the City : Identity, Memory and Participation

Pål Brunnström och Ragnhild Claesson (red.) Cities are places of constant contradictions – on the one hand culturally rich and diverse places with interesting entanglements of social and…

framsida

On Influence Of Undersized Implant Site On Implant Stability And Osseointegration

Download as pdf-file here. Stocchero, Michele The use of dental implants for the rehabilitation of edentulous areas is an established treatment, showing high success rates. Primary stability is…

Book cover

Borders crossing bodies : the stories of eight youth with experience of migrating

Ladda ner pdf-fil här. Djampour, Pouran In public discourse on migration, people who migrate are often portrayed as deviating from the rest of the population. This is especially…

vem_ar_den_enskilde_i_ett_gemensamt_hem

Vem är den enskilde i ett gemensamt hem? : En studie av hur biståndshandläggare förhåller sig till anhörigas möjligheter till frivillighet, autonomi och personlig integrite

Martina Takters syfte med avhandlingen är att utforska anhörigas möjligheter till frivilliga val, autonomi och personlig integritet. Detta i samband med en hjälpbehövandes funktionsnedsättning eller sjukdom för att…

idrottens_akademisering

Idrottens akademisering

Abstract Purpose: The purpose of this thesis is to analyse the academisation of sport in Sweden. This is done by mapping and analysing the scientific knowledge produced in…

fem-typer-av-psykiska-storningar-som-poliser-och-andra-inom-rattsvasendet-ofta-moter

Fem typer av psykiska störningar som poliser och andra inom rättsväsendet ofta möter

Psykiska störningar är vanliga, och vissa av dem är kopplade med en betydligt ökad brottslighet. Ju mer man vet om dessa störningar desto bättre kan man hantera de…

on-hydroxyapatite-modified-peek-implants-for-bone-applications

On hydroxyapatite modified peek implants for bone applications

People are living longer today than ever before, and the number of older adults will increase exponentially over the next coming years. However, that does not necessarily mean…

harifran-till-framtiden

Härifrån till framtiden : Om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv

This thesis explores the everyday life of a group of teenage girls living in the city of Malmö. The analytical focus is on how the girls’ encounter, negotiate…

swedish-match

Swedish Match? Education, Migration and Labor market Integration in Sweden

English abstract The aim of the thesis is to analyze and examine the role of education, for both immigrants and their descendants, in the process of becoming a…

making-drugs-ethnic

Making drugs ethnic : Khat and minority drug use in Sweden

Download as pdf-file here.   Nordgren, Johan The aim of this dissertation is to study how discourses and problem representations have made some drugs and some forms of…

neighborhoods-without

Neighborhoods without community

Download as pdf-file here. Gerell, Manne This thesis explores the connection between neighborhoods and crime from a perspective of both opportunity theories and social disorganization theory. It consists…

design-moves

Design moves

Download as pdf-file here. Simeone, Luca This study investigates the relation between the design activity and entrepreneurial ambition of three academic labs: MIT Senseable City Lab, metaLAB (at)…

cross-cultural-differences

Cross-cultural differences in patients with temporomandibular disorders-pain

Download as pdf-file here. Al-Harthy, Mohammad H. The overall objective of this thesis was to investigate patients with TMD-pain and TMD-free controls in three cultures (Saudi Arabia, Sweden,…

sexuell-halsoradgivning-i-en-mangkulturell-kontext

Sexuell hälsorådgivning i en mångkulturell kontext

Ladda ned pdf-fil här. Johnsdotter, Sara & Larsson, Camilla Rapporten handlar om ungdomar och sexuell hälsorådgivning och fokuserar särskilt på unga kvinnor som lever i en mångkulturell kontext….

frigorelse-med-forhinder

Frigörelse med förhinder

Ladda ned pdf-fil här. Brännvall, Mari Avhandlingen uppmärksammar polisanmälan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Studiens syfte är att undersöka kvinnors syn på polisanmälan och deras…

mot-gemensamma-mal

Mot gemensamma mål

Ladda ned pdf-fil här. Alwall, Jonas & Lelinge, Balli Forskarna Jonas Alwall och Balli Lelinge från Malmö högskola har under ett helt år följt verksamheten på Ängsdals skolor:…

forstaelse-av-och-forhallningssatt-till-halsa

Förståelse av och förhållningssätt till hälsa

Ladda ner pdf-fil här. Annika Ahlberg Denna licentiatuppsats belyser ett elevperspektiv kring hälsa. De känslor, erfarenheter och förståelser kring hälsa, med vilka elever möter undervisningen i skolämnet Idrott…

remembering-chile

Remembering Chile

Download pdf here. Lindholm, Susan This dissertation focuses on the intersection of Hip-hop culture and the Chilean diaspora in Sweden after 1973. By analyzing this intersection, I aim…

stold-och-inbrott

Stöld och inbrott på byggarbetsplatser

Ladda ner pdf-fil här. Kronkvist, Karl & Martinez Olsson, Elina Likt många andra delar av såväl näringslivet som samhället i stort står den svenska byggbranschen inför stora utmaningar…

med-blicken-pa-barnet

Med blicken på barnet

Ladda ner pdf-fil här. Linda Palla Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i…

en-flersprakig-forskolas

En flerspråkig förskolas didaktik i praktiken

Ladda ner som pdf-fil här. Anders Skans Syftet med denna studie är att undersöka och analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska…

talet-om-en-skola-for-alla

Talet om en skola för alla

Ladda ner som pdf-fil här. Inger Assarson En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit…

deltagandets-kontextuella

Deltagandets kontextuella villkor

Ladda ner som pdf här. Daniel Östlund Träningsskolan är en inriktning inom grundsärskolan där eleverna utbildas utifrån ämnesområden som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, verklighetsuppfattning och vardagsaktiviteter. Träningsskolan har…

forstaelser-av-uppdraget

Förståelser av uppdraget specialpedagog

Ladda ner som pdf här. Birgitta Lansheim Det är i spänningsfältet mellan å ena sidan de politiskt ideologiska intentionerna om en skola för alla och å andra sidan…

negotiating-teacher

Negotiating teacher professionalism

Download pdf here. Peter Lilja The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the…

utveckling-genom-utvardering

Utveckling genom utvärdering

Ladda ner som pdf här. Joakim Tranquist I samtalet om dagens arbetsliv har utveckling blivit ett honnörsord. Inte minst talar vi om kompetensutveckling som ett sätt för organisationer…

barns-kamratrelationer-i

Barns kamratrelationer i förskolan

Ladda ner som pdf här. Fanny Jonsdottir Studien är en kartläggning av 353 barns sociala relationer i förskolan med fokus på deras kamrat- och vänskapsrelationer. Studien handlar också…

pedagogers-arbete-med

Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande : en demokratididaktisk studie

Ladda ner som pdf här. Kristina Westlund I licentiatuppsatsen Pedagogers arbete med förskolebarns inflytande undersöks vad arbetet med förskolebarns inflytande kan innebära i praktiken. Genom observationer på två…

litteraturarbetets-mojligheter

Litteraturarbetets möjligheter

Ladda ner som pdf här. Karin Jönsson När yngre skolelevers läsning i skolan uppmärksammas är det oftast olika läsmetoder som undersöks och diskuteras. I denna avhandling står emellertid…

toward-intelligent-goods

Toward intelligent goods: characteristics, architectures and applications

Download pdf here. Åse Jevinger In the context of globalization, the requirements on transport logistics continuously rise. Often goods travel through many different countries, using several transport modes…

Microsoft Word - Sjoblom_licentiate_thesis_150904.doc

Promoting student-to-student interactions in mathematics

Download pdf here. Marie Sjöblom A study in a multilingual upper secondary classroom How can we promote students to work together with mathematics? In this intervention study, groups…

SMUTSTITEL

Betygssättning i grundskolans svenskämne

Ladda ner pdf här. Anna Sundman Marknäs Syftet med denna undersökning är att utifrån två fallstudier söka förstå lärarnas betygsättningspraktik i ämnet svenska. Valet av ämnet svenska grundar…

Schlyter inlaga 160120.indd

Myocardial infarction personality factors, coping strategies, depression and secondary prevention

Download pdf here. Mona Schlyter A longitudinal study with 400 patients diagnosed with myocardial infarction (MI) was conducted at the Cardiology department at Malmö University hospital in Sweden,…

MILSA

Nyanlända flyktingars möjligheter till fysisk aktivitet

Ladda ner som pdf här. Anna Fabri Lars Lagergren I detta bokkapitel beskrivs ett pilotprojekt som innebar att möjliggöra för fysisk aktivitet inom ramen för den hälsoinformation som…

med förskolepraktik i fokus

Med förskole-praktik i fokus

Ladda ner pdf här. Annika Åkerblom Kunskapsbidrag och erfarenheter av de nationella forskarskolorna för verksamma förskollärare, FöFoBa och FoBaSM På vilket sätt bidrar forskarskolor till förskolans utveckling? En…

Children In Families Where

Children in families where the mother has an intellectual or a developmental disability

Download pdf here. Ingrid Weiber The aim of this thesis was to increase the knowledge about children born to mothers with an intellectual or developmental disability by investigating…

Ingen har nämnt ordet sex

“Ingen har nämnt ordet sex”

Downloadable pdf here. Else-Marie Rasmusson Denna forskningsstudie handlar om cancerpatienters informationsbehov kring sexuell hälsa. Det övergripande syftet var att undersöka vilket behov kvinnor och män med cancer har…

humane-and-dignified

Humane and dignified?

Available online here. DeBono, Daniela Rönnqvist, Sofia Magnusson, Karin By analysing migrant experiences of living in Sweden under the threat of deportation, this book contributes to our understanding…